Samarbeten

Lifestyle

BliFRISK – Med dig i fokus! 

BliFRISK hjälper dig att komma på fötter med tre viktiga byggstenar 
– Massage, Coaching, Terapi och Träning.

Konceptet är ett samarbete mellan tre företag, Hälsoled, Magasinet träning och Hälsa och Solsinne. r oss är ditt välmående det som driver oss framåt.

http://blifrisk.se/

Cochning och Terapi

Solsinne – Samtal om livet

Dina minnen finns i din kropp, din kropp minns allt men ibland förstår ditt huvud varför din kropp reagerar. 

Jag hjälper dig att bli ett med kropp och huvud.

http://www.solsinne.se/

Övriga

Kroppsteraputernas yrkesförbund – https://www.kroppsterapeuterna.se/