Samarbeten

Cochning och Terapi

Solsinne – Samtal om livet

Dina minnen finns i din kropp, din kropp minns allt men ibland förstår ditt huvud varför din kropp reagerar. 

Jag hjälper dig att bli ett med kropp och huvud.

http://www.solsinne.se/

Friskvård

                                                                                                                              https://www.epassi.se/

Övriga

Kroppsteraputernas yrkesförbund – https://www.kroppsterapeuterna.se/